„Chemobrain” – czy wszystko ze mną w porządku?

Osoby chore na nowotwór, rozpoczynające leczenie przeciwnowotworowe, są zawsze informowane o skutkach ubocznych kuracji: wymiotach, wypadaniu włosów, spadku odporności czy możliwych problemach w funkcjonowaniu układu trawiennego. Niestety, nazbyt rzadko lekarz uprzedza pacjenta o możliwym wpływie chemioterapii na układ nerwowy i funkcje poznawcze. Chorzy bardzo często są zaskoczeni swoim stanem i co gorsza nie wiedzą, że taka reakcja ich organizmu nie jest niczym niezwykłym i niepokojącym. Ponad połowa cierpiących na nowotwory skarży się na osłabioną pamięć, trudności w koncentracji i uczucie „spowolnionego myślenia”.

Chemobrain to zespół łagodnych zaburzeń poznawczych, które towarzyszą pacjentom w czasie terapii onkologicznej. Osłabieniu ulegają w nim przede wszystkim: pamięć krótkotrwała, czas reakcji, płynność mowy, zdolność do wykonywania złożonych czynności, koncentracja oraz pamięć wzrokowa i werbalna. Chemobrain wpływa więc bezpośrednio na sposób przetwarzania, analizowania i przechowywania informacji.

Kluczową rolę w radzeniu sobie z takimi skutkami ubocznymi ma wcześniejsze przygotowanie na nie pacjenta i podnoszenie jego wiedzy na ich temat. Pacjent uprzedzony o możliwości wystąpienia tymczasowych zaburzeń w funkcjonowaniu jego umysłu, szybciej i lepiej adaptuje się do tej sytuacji. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy chory decyduje się kontynuować karierę zawodową. Część jego obowiązków może być związana z bezpieczeństwem innych ludzi. Osoba rozmawiająca z chorym na temat możliwych tego typu skutkach ubocznych musi mieć również tego świadomość.

Osłabienie funkcji poznawczych jest skutkiem ubocznym leczenia przeciwnowotworowego. Nie jest to natomiast objaw szaleństwa czy jakiejkolwiek formy upośledzenia! Dolegliwości te mijają zwykle bezpośrednio po zakończeniu leczenia.

NPS/LINIA4/AMOB/20/03/001

Twój lekarz przepisał
Ci długotrwałą terapię?
Obawiasz się, że zapomnisz
o przyjęciu leku o czasie?

Pobierz aplikację