Jak wybrać najlepszą ścieżkę leczenia raka piersi, czyli jak się nie zagubić w chaosie informacji i emocji?

Oczywiście każda kobieta po usłyszeniu diagnozy choroby nowotworowej chce jak najszybciej spotkać się z lekarzem i rozpocząć terapię. Jest to moment, w którym zostanie postawiona przed koniecznością zdecydowania o kilku bardzo ważnych dla niej kwestiach. Będzie musiała przede wszystkim wybrać ośrodek medyczny, spotkać się z lekarzem i zdecydować, czy to z nim chce przechodzić proponowaną terapię.

Bardzo ważne jest więc, aby w okresie bezpośrednio po usłyszeniu diagnozy postarać się dowiedzieć o chorobie. Jest to rola tak chorej, jak i jej rodziny. Oprócz korzyści, które wynikają ze zdobywania wiedzy, takie zadanie ma dla najbliższych bardzo silny terapeutyczny charakter. Czują się potrzebni, mogą pomóc.

Każdy ośrodek medyczny, który chora bierze pod rozwagę, powinien być przez nią zweryfikowany pod względem referencyjności, czyli liczby i kwalifikacji personelu medycznego, wyposażenia w aparaturę medyczną, możliwości diagnostyczno-terapeutycznych oraz liczby przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych. Istotne jest, czy w ośrodku działa Breast Cancer Unit oraz czy prowadzone są badania kliniczne. Istotna jest też dostępność wszystkich programów lekowych.

W wybranym ośrodku chora na pierwsze spotkanie z lekarzem powinna zaprosić bliską jej osobę, która będzie jej potem służyć radą przy podejmowaniu decyzji. W czasie konsultacji lekarz przedstawi możliwe rodzaje i scenariusze leczenia, ze wskazaniem korzyści, ryzyk i obciążeń efektami ubocznymi. Pacjentka powinna być również poinformowana przez lekarza o nierefundowanych drogach terapii.

Nieocenionym źródłem wiedzy o chorobie, szpitalach i sposobach jej leczenia są inne kobiety z doświadczeniem choroby nowotworowej. Dlatego panie, u których rozpoznano nowotwór piersi lub są na etapie postawienie diagnozy, powinny korzystać z pomocy stowarzyszeń i fundacji pacjenckich.

Zbierając informacje na temat choroby, jej leczenia oraz ośrodków medycznych należy z dużą ostrożnością podchodzić do informacji dostępnych w Internecie. Można tam znaleźć bardzo wiele niezwykle pomocnej wiedzy, niezwykle dużo jest też jednak treści dezinformujących lub niepotwierdzonych przez naukę.

NPS/LINIA4/AMOB/20/03/001

Twój lekarz przepisał
Ci długotrwałą terapię?
Obawiasz się, że zapomnisz
o przyjęciu leku o czasie?

Pobierz aplikację